KIROPRAKTISK BEHANDLING

Kiropraktik är en vårddisciplin som främst fokuserar på diagnos, behandling och förebyggande av neuromuskuloskeletala störningar, särskilt sådana som är relaterade till ryggraden.

Kiropraktorer tror på kroppens förmåga att läka sig själv och betonar förhållandet mellan ryggraden och nervsystemet för att upprätthålla den allmänna hälsan.

Kiropraktik är både en konst och en praktik. Konsten ligger i händerna på doktorn i kiropraktik. Metoden bygger på fysiologins sanningar: kroppen är självläkande och självreglerande. Det är en medicinsk realitet att kompression av en nerv hindrar normala afferenta och efferenta nervsignaler till och från hjärnan. Detta leder till smärta, domningar, svaghet, organ- och hudbesvär och mycket, mycket mer.

Läkarna inom kiropraktik tror att justeringar av ryggradens ryggradsben kan främja en normal kommunikation för att återställa kroppen till hälsa på ett naturligt sätt.

Viktiga principer för kiropraktisk vård inkluderar:

Ryggradshälsa: Kiropraktorer anser att korrekt inriktning av ryggraden är avgörande för optimal hälsa. De använder sig av praktisk manipulation av ryggraden och justeringar för att återställa rörligheten i leder som drabbats av vävnadsskada, i syfte att lindra smärta och förbättra den övergripande funktionen.

Nervsystemets funktion: Kiropraktorer fokuserar på förhållandet mellan ryggraden och nervsystemet och förstår att störningar i ryggradens uppriktning kan påverka nervfunktionen. De tror att ryggradsjusteringar kan ha en positiv inverkan på nervsystemets förmåga att fungera korrekt.

Helhetssyn: Kiropraktisk vård betonar ofta en helhetssyn på hälsa, där livsstilsfaktorer, motion, kost och ergonomiska råd betraktas som viktiga komponenter i det allmänna välbefinnandet.

Vad behandlar kiropraktorer?

Ryggsmärta: Kiropraktorer behandlar ofta smärta i nedre delen av ryggen, smärta i övre delen av ryggen, revbenssmärta och smärta i nacken, vilket kan bero på olika orsaker som dålig hållning, muskelsträckningar eller skador.

Nacksmärta: Tillstånd som cervikal spondylos, whiplashskador och allmänt obehag i nacken behandlas ofta av kiropraktorer.

Huvudvärk: Kiropraktorer hjälper till att hantera huvudvärk, särskilt de som är relaterade till spänningar och nackproblem.

Ledsmärta: De kan hjälpa till att hantera smärta i samband med artros och ge justeringar för att förbättra ledrörligheten och minska obehaget.

Ischias: Kiropraktisk vård hjälper till att lindra smärta i ischiasnerven, som ofta orsakas av kompression eller irritation av ischiasnerven.

Sportskador och smärta i extremiteter: De kan hjälpa till med rehabilitering och behandling av skador relaterade till sport eller fysiska aktiviteter, t.ex. stukningar, sträckningar och repetitiva rörelseskador i axlar, armbågar, handleder, höfter, knän och fötter.

Problem med kroppshållningen : Kiropraktorer arbetar ofta med att förbättra hållningen, vilket kan bidra till olika muskuloskeletala problem.

Arbetsrelaterade belast ningar: Personer som lider av belastningar på grund av skrivbordsarbete, tunga lyft eller repetitiva rörelser kan söka kiropraktisk vård för lindring.

Kiropraktorer använder olika tekniker, inklusive manuella justeringar, ryggradsmanipulation, stretching, övningar och livsstilsrådgivning för att ta itu med problem relaterade till Neuro-muskuloskeletala systemet.

Om du letar efter en kiropraktor i Hua Hin vill vi gärna presentera dig för Dr. Patrick Ericksson, som arbetar som kiropraktor på Spine Clinic, Hua Hin.

Kiropraktisk behandling innebär praktiska justeringar av ryggraden och manipulationer för att förbättra ryggradens inriktning, rörlighet och den allmänna muskuloskeletala hälsan.

När den utförs av en utbildad och legitimerad kiropraktor anses kiropraktisk behandling vara säker med minimala risker. Det är icke-invasivt och utan läkemedel.

Kiropraktisk vård söks ofta för ryggont, nacksmärta, huvudvärk, ledproblem och muskuloskeletala skador från sport eller dagliga aktiviteter som involverar fötter, knän, höfter, handleder, armbågar och axelsmärta.

Kiropraktisk vård söks ofta för ryggont, nacksmärta, huvudvärk, ledproblem och muskuloskeletala skador från sport eller dagliga aktiviteter som involverar fötter, knän, höfter, handleder, armbågar och axelsmärta.

Efter en kiropraktisk justering känner de flesta patienter en känsla av lättnad, förbättrad rörlighet eller att spänningar släpper. Vissa personer kan känna ett mindre obehag eller lätt ömhet efteråt, vilket vanligtvis försvinner snabbt. Våra behandlare har en rad olika tekniker och kan använda mer skonsamma tekniker med låg kraft om det behövs.

Antalet behandlingar varierar beroende på individuella behov, hur allvarligt tillståndet är och hur kroppen svarar på behandlingen. En kiropraktor kommer att fastställa en personlig behandlingsplan.

Regelbunden kiropraktisk vård kan bidra till att upprätthålla ryggradens hälsa, förbättra hållningen och potentiellt förhindra framtida muskuloskeletala problem.

Många försäkringsplaner erbjuder täckning för kiropraktisk vård, men detaljerna varierar. Det är tillrådligt att kontrollera med ditt försäkringsbolag angående specifik täckning.

Även om kiropraktisk behandling i allmänhet är säker är den kanske inte lämplig för alla, särskilt inte för personer med vissa medicinska tillstånd. Rådgivning med sjukvårdspersonal rekommenderas.

Kiropraktorer genomgår omfattande utbildning och träning, vanligtvis med en Doctor of Chiropractic (D.C.) examen och erhåller statlig licens.

Kiropraktisk vård söks ofta för ryggont, nervsmärta, diskbråck, skolios, huvudvärk/migrän, käksmärta, nacksmärta, frusen axel, armbågssmärta, handledssmärta, höftsmärta, knäsmärta, fotledssmärta, plantar fasciit och muskuloskeletala skador från sport eller dagliga aktiviteter.