Medicinsk massage

Medicinsk massage, även känd som Medicinsk terapi är inte bara avsedd för att lindra stress och avslappning, utan också för att behandla medicinska tillstånd.

Oavsett om du lider av smärta, ömhet eller sjukdom är en mycket skicklig massageterapeut ett av de bästa sätten att hjälpa till att återställa din fysiska och mentala balans. Vi strävar efter att tillhandahålla tjänster av högsta kvalitet inom terapeutisk massage och välbefinnande, inklusive (men är inte begränsade till) skaderehabilitering, stresshantering, djupvävnadsterapi, sportmassage och neuromuskulär terapi.

Medicinska massageterapeuter är utbildade att använda en mängd olika medicinska massageterapitekniker som direkt riktar in sig på det tillstånd som behandlas. Medicinsk massage är ett systematiskt tillvägagångssätt för massagebehandling som fokuserar på patientens specifika hälsoproblem eller problem. Målet med medicinsk massage är att behandla de underliggande tillstånden i motsats till att bara lindra symtomen – vilket skulle vara målet med avslappningsmassage.

Massageterapi är tillämpningen av olika tekniker på kroppens muskelstruktur eller mjuka vävnader som inkluderar att applicera fast eller rörligt tryck, hålla och/eller orsaka rörelse av eller till kroppen.

Medical Massage at Spine Clinic Hua Hin

Om du letar efter en medicinsk massageterapeut i Hua Hin vill vi presentera dig för Khun C, som arbetar som medicinsk massageterapeut på Spine Clinic, Hua Hin.