การกุศล


มูลนิธิฮีโร่หัวหิน

Spine Clinic เป็นผู้สนับสนุนและพันธมิตรของมูลนิธิฮีโร่หัวหิน เฮนริก กรรมการผู้จัดการของ Spine Clinic เป็นผู้ร่วมก่อตั้งมูลนิธิ เป้าหมายของมูลนิธิหัวหินฮีโร่สอดคล้องกับงานที่สไปน์คลินิกทำ ซึ่งก็คือการให้การรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพแก่ผู้ที่ต้องการ มูลนิธิหัวหินฮีโร่เป็นองค์กรไม่แสวงผลกำไรที่ทำงานเพื่อปรับปรุงชีวิตของเด็กและครอบครัวด้วยการให้ความช่วยเหลือด้านการศึกษาและการแพทย์ และความจำเป็นขั้นพื้นฐานอื่นๆ