มูลนิธิ

มูลนิธิหัวหินฮีโร่

Spine Clinic เป็นผู้สนับสนุนและหุ้นส่วนของมูลนิธิวีรบุรุษหัวหิน กรรมการผู้จัดการของ Spine Clinic, Henrik เป็นผู้ร่วมก่อตั้งมูลนิธิ เป้าหมายของมูลนิธิหัวหินฮีโร่สอดคล้องกับงานที่คลินิกกระดูกสันหลังทำ คือ การให้บริการด้านสุขภาพที่มีคุณภาพแก่ผู้ที่ต้องการ มูลนิธิหัวหินฮีโร่เป็นองค์กรไม่แสวงผลกำไรที่ทำงานเพื่อพัฒนาชีวิตเด็กและครอบครัวด้วยการให้ความช่วยเหลือด้านการศึกษา การรักษาพยาบาล และความจำเป็นพื้นฐานอื่นๆ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของหัวหินฮีโร่